O nás

Našou víziou je poskytovať starostlivosť v rodinnom prostredí s láskou a vytvoriť komplexné služby s kvalifikovaným personálom s dôrazom na individuálny prístup a zachovanie dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby.

Základné služby:

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• ošetrovateľská starostlivosť,
• ubytovanie,
• stravovanie,
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
• osobné vybavenie (úschova cenných vecí a záujmová činnosť).

Ďalšie služby za poplatok:
• kaderníctvo,
• rehabilitácia.

Sociálne služby:

• fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle záko- na č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,

• fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Vybavenie

Pre každého ubytovaného je na izbe k dispozícii jedna veľká dvojkrídlová skriňa, polohovateľná posteľ a uzamykateľný nočný stolík. Na trávenie voľného času je k dispozícii rozľahlá spoločenská miestnosť. Je vybavená pohodlnými sedačkami, pohovkami, televíziou.

Celá budova zariadenia je bezbariérová, má 5 jednolôžkových a 18 dvojlôžkových izieb rozložených v dvoch podlažiach, ktoré sú prepojené výťahom.

Za budovou je vybudovaná súkromný park na prechádzky a trávenie času cez slnečné dni, prístup k nemu je z výťahu.

Kontakt

0948 153 792

zps@kalna.eu

Mieru 25, 935 32 Kalná nad Hronom