O nás

Našou víziou je poskytovať starostlivosť v rodinnom prostredí s láskou a vytvoriť komplexné služby s kvalifikovaným personálom s dôrazom na individuálny prístup a zachovanie dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby.

Základné služby:

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• ošetrovateľská starostlivosť,
• ubytovanie,
• stravovanie,
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
• osobné vybavenie (úschova cenných vecí a záujmová činnosť).

Ďalšie služby za poplatok:
• kaderníctvo,
• rehabilitácia.

Sociálne služby:

• fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle záko- na č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,

• fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Výška úhrady za sociálnu službus polu

Ubytovanie a racionálna strava

 1. jednolôžková izba 582 € / mesiac
 2. dvojlôžková izba 542 € / mesiac

Ubytovanie a diabetická strava

 1. jednolôžková izba 592,50 € / mesiac
 2. dvojlôžková izba 552,50 € / mesiac

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 1. Výška stupňa odkázanosti IV.  216 € / mesiac
 2. Výška stupňa odkázanosti V.   234 € / mesiac
 3. Výška stupňa odkázanosti VI.  240 € / mesiac

Ďaišie činnosti

záujmová činnosť, osobné vybavovanie, podmienky na úschovu cenných vecí 27€ / mesiac

Ošetrovateľská starostlivosť

Úkony ošetrovateľskej starostlivosti

 • Špeciálne polohovanie
 • Prevencia dekubitov
 • Ošetrovanie dekubitov
 • Aplikácia liečiv intramuskulárne
 • Ošetrovateľská RHB
 • Preväz a toaleta rany
 • Doprovod klienta so zdravotníckeho zariadenia
 • Sledovanie stolice
 • Príjem a výdaj tekutín za 24hodin
 • Meranie TK, TT, dychovej frekvencie

54 € / mesiac

Vybavenie

Pre každého ubytovaného je na izbe k dispozícii jedna veľká dvojkrídlová skriňa, polohovateľná posteľ a uzamykateľný nočný stolík. Na trávenie voľného času je k dispozícii rozľahlá spoločenská miestnosť. Je vybavená pohodlnými sedačkami, pohovkami, televíziou.

Celá budova zariadenia je bezbariérová, má 5 jednolôžkových a 18 dvojlôžkových izieb rozložených v dvoch podlažiach, ktoré sú prepojené výťahom.

Za budovou je vybudovaná súkromný park na prechádzky a trávenie času cez slnečné dni, prístup k nemu je z výťahu.

Kontakt

0948 153 792

zps@kalna.eu

Mieru 25, 935 32 Kalná nad Hronom